Zápis

Mateřská škola Nepomuk, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

přijímací řízení do Mateřské školy Nepomuk a třídy Dvorec na školní rok 2023/2024 se bude konat 2. až 16. 5. 2023.

O průběhu přijímacího řízení budete včas informováni.