Zápis

Mateřská škola Nepomuk, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Na Vinici 395, 335 01 Nepomuk, IČO: 70921385

 Vážení rodiče,

přijímací řízení do Mateřské školy Nepomuk a třídy Dvorec na školní rok 2022/2023 se bude konat 3. 5 a 4. 5. 2022 od 8. 30 – 16. 30 hodin v budově Mateřské školy Nepomuk (ředitelně). Zároveň bude probíhat i den otevřených dveří.

Dále viz. plakátek.

 

KRITÉRIA K ZÁPISU:

Kritéria na školní rok 2022 – 2023