Zápis

Mateřská škola Nepomuk, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Na Vinici II. 395, 335 01 Nepomuk, Tel. 371 591 246, IČO: 70921385

e-mail: ms@msnepomuk.cz

Přijímací řízení do Mateřské školy Nepomuk a do jeho odloučeného pracoviště Mateřské školy Dvorec na školní rok 2023/2024 se bude konat:

3. 5. 2023 a 4. 5. 2023

od 8. 30 do 16. 30 hodin

  v budově MŠ Nepomuk        

 • Do mateřské školy jsou přijímány děti dle stanovených kritérií.
 • Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2023 věku 5 let, je pro něj od 1. 9. 2023 předškolní vzdělávání povinné.
 • K přijímacímu řízení přineste řádně vyplněnou žádost.
 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Očkovací průkaz
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na
informační stránku naší MŠ:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/nepomuk
Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ
stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Žádost o přijetí si můžete vyzvednout také v mateřských školách.

Mateřská škola Nepomuk má tyto spádové obce – Nepomuk, Dvorec, Klášter, Polánka, Třebčice, Mohelnice, Kozlovice, Prádlo.

Rozhodnutí bude vystaveno 1. 6. 2023

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Budou probíhat:

 V MŠ Nepomuk 3. 5. 2023 od 8. 30 – 11. 30 hodin.

V MŠ Dvorec 4. 5. 2023 od 15 – 17 hodin

Klára Řežábková, ředitel

Ještě jednou předzápis.


Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na
informační stránku naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/nepomuk

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ
stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu

 V systému Elektronického předzápisu můžete také
provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské
školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

Elektronický předzápis bude spuštěn dne 14. 4. 2023

Přijímací řízení pro děti z Ukrajiny do Mateřské školy Nepomuk a do jeho odloučeného pracoviště Mateřské školy Dvorec na školní rok 2023/2024 se bude konat:

Процедура прийому дітей з України до дитячого садка «Непомук» та її відокремленого робочого місця Дворецької дитячої школи на 2023/2024 навчальний рік буде проведена:

14. 6. 2023

od 8. 30 do 16. 30 hodin v budově MŠ Nepomuk

14. 6. 2023

з 8.30 а.m. до 4.30 п.m. в будівлі дитячого садка Непомук

Zákonný zástupce přinese tyto dokumenty/ Законний представник представить ці документи:

 • Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2023 věku 5 let, je pro něj předškolní vzdělávání povinné/

Якщо ваша дитина до 31. 08. 2023 року досягне 5-річного віку, дошкільна освіта є обов’язковою для неї.

 • K přijímacímu řízení přineste řádně vyplněnou žádost/

Принесіть належним чином заповнену заявку до процедури прийому.

 • Vízový doklad dítěte/ Візовий документ дитини/
 • Potvrzení o očkování/ • Підтвердження вакцинації
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat/ Якщо дитина представлена іншою особою, ніж її законний представник, також важливо, щоб вона довела свої повноваження представляти дитину.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělání bude k dispozici k vytisknutí na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí v obou mateřských školách. /Заявка на вступ до дошкільної освіти буде доступна для друку на сайті школи або для збору в обох дитячих садках.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, / Цей спеціальний запис призначений тільки для дітей,

 • Kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany/ Яким надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Докази надаються за допомогою візової наклейки або в’їзду, що надає тимчасовий захист
 • Kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochrannou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu./ Яким була надана віза на перебування більше 90 днів з метою терпимості до перебування в Чехії, що автоматично за законом вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Доказ надається за допомогою візової наклейки, виданої або штампа на паспорті.
 • Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. / Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони мають українське громадянство.

Klára Řežábková, ředitelka MŠ