Třída STONOŽKY

Trida-StonozkyTřída STONOŽEK

Elektronické informace, fotografie a pozvánky jsou v Novinkách třídy.

Základní informace o třídě

Provoz MŠ Nepomuk 6.00 – 17.00 hodin

Třída STONOŽKY

Třídní učitelky: Bc. Lucie Keslová, DiS., Jana Chodorová

Asistent pedagoga: Lenka Boříková

Telefon do třídy Stonožek: 731479866

Provoz ve třídě STONOŽEK: 6.30 – 16.00 hodin

Převzetí dětí od rodičů: 6.00 – 8.00 hodin ve třídě STONOŽEK

Vydávání dětí v poledne: 12.15 – 12.50 hodin ve třídě STONOŽEK
Vydávání dětí odpoledne: 14.45 – 16.00 hodin ve třídě STONOŽEK
Vydávání 16.00 – 17.00 hodin ve třídě KYTIČEK

Veškeré informace o naší třídě naleznete na nástěnce v šatně. Případné dotazy Vám rády zodpovíme ve třídě.