Obsah vzdělávání

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Náš ŠVP PV se jmenuje:

„Kluci a holčičky ze sluníčkové školičky“

Můžete si přečíst zde:

ŠVP s obrázky OD 1. 9. 2021

Zveřejněno 31.8.2021