Třída BERUŠKY

Trida-BeruskyTřída Berušek

Elektronické informace, fotografie a pozvánky jsou v Novinkách třídy.

Základní informace o třídě

Provoz MŠ Nepomuk 6.00 – 17.00 hodin

Třída BERUŠKY
Převzetí dětí od rodičů: 6.30 – 8.00 hodin
Vydávání dětí v poledne: 12.15 – 12.45 hodin
Vydávání dětí odpoledne: 14.45 – 16.00 hodin

Ráno v době od 6.00 do 6.30 a odpoledne od 16.00 do 17.00 jsou děti spojené ve třídě KYTIČEK.

Celým školním rokem nás bude provázet  Krteček, společně s ním prožijeme různá dobrodružství, podíváme se do říše fantazie, tvořivosti a přírody.

Třída je uzpůsobena podmínkami pro děti mladšího školního věku. Mají zde vhodné podmínky pro hru, stolování, odpočinek a další výchovně-vzdělávací činnosti.

Veškeré informace o naší třídě naleznete na nástěnce u třídy nebo v šatně Berušek. Případné dotazy Vám rády zodpovíme ve třídě.

Telefon do třídy Berušek: 731 473 498

Omlouvání dětí prosíme přes aplikaci Naše MŠ.

Archiv tříd

2017-2018

2016-2017

2015-2016