Všeobecné informace

Všeobecné informace

Kontakty:

Klára Řežábková, ředitelka: 734 319 355

tel. MŠ Nepomuk: 371 591 246

tel. školní jídelna MŠ Nepomuk: 371 580565

tel. MŠ Dvorec: 371 591 452

e-mail: ms@msnepomuk.cz

číslo účtu: 0727186379/0800

Kdo jsme?

Mateřskou školu v Nepomuku zřizuje Město Nepomuk, skládá se ze dvou škol: vícetřídní v Nepomuku a odloučeného pracoviště ve Dvorci. Obě školy mají k dispozici velkou školní zahradu, v okolí škol jsou lesy, které využíváme k procházkám s dětmi. Obě mateřské školy mají vlastní kuchyni, kde se připravují přesnídávky a obědy.

Od 1.7.2001 má škola právní subjektivitu.

Od 1.1.2003 jsou obě školy pod jedním vedením.

Mateřskou školu průměrně navštěvuje 159 dětí z Nepomuka a jeho nejbližšího okolí.

Prostředky na provoz získává od MŠMT, zřizovatele (MěÚ Nepomuk) a školné od rodičů dětí.
Sponzorům se meze nekladou.

Provoz mateřské školy je jeden z nejdelších v okrese, a to od 1. 9. 2016 – 6.00 hodin do 17.00 hodin v Nepomuku a od 6.30 hodin do 17.00 hodin ve Dvorci.

Školné činí 400,- Kč za dítě na měsíc.
Zápis do mateřské školy se provádí vždy na jaře, a to na celý příští školní rok, po který budou nové děti docházet, zpravidla jakmile dovrší tří let věku.

Úřední den je každou středu od 8 do 13 hodin v Nepomuku, ale pokud je to nutné, budeme se snažit udělat si čas na Vaše problémy kdykoliv.

Aktualizováno 14.11.2012