Organizační opatření

Organizační opatření pro školní rok 2023/2024

Zahájení školního roku – pátek 01. 09. 2023

Podzimní prázdniny – 26. – 27. 10. 2023 (MŠ nemá)
Vánoční prázdniny – 27. 12.  – 29.12.2023, zahájení 2. 1. 2024
Jarní prázdniny – 19. 2.  – 25. 2. 2024 (MŠ nemá)
Velikonoce – 28. 3. – 01. 4. 2024 ( 06. 04. MŠ nemá)
Pololetní prázdniny – 2. 2. 2024 (MŠ nemá)

Období školního roku ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. 6. 2024

Pokud zůstanou předškolní děti v  průběhu prázdnin doma, nemusí mít tyto dny omluveny.

Zápis do mateřských škol na školní rok 2023/24 bude v probíhat v květnu 2024 dle školského zákona 561/2004 Sb., § 34, odst. 2. (upřesnění na internetových stránkách, v tisku a na plakátcích na přelomu měsíce března – dubna)

Prázdninový provoz od 1.7. – 16. 8. 2024

Prázdninový provoz bude včas oznámen (nejdéle duben 2023).

Klára Řežábková, ředitelka MŠ

Zveřejněno 26.8.2024