Organizační opatření

Organizační opatření pro školní rok 2022/2023

Zahájení školního roku – ve středu 1.9.2022

Podzimní prázdniny – 26. – 27. 10. 2022 (MŠ nemá)
Vánoční prázdniny – 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
Jarní prázdniny – 13. 2. -19.2. 2023 (MŠ nemá)
Velikonoce – 06. 4. – 10. 4.  2023 ( 06. 04. MŠ nemá)
Pololetní prázdniny – 3. 2.2023 (MŠ nemá)

Období školního roku ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Pokud zůstanou předškolní děti v  průběhu prázdnin doma, nemusí mít tyto dny omluveny.

Zápis do mateřských škol na školní rok 2022/23 bude v probíhat v květnu 2023 dle školského zákona 561/2004 Sb., § 34, odst. 2. (upřesnění na internetových stránkách, v tisku a na plakátcích na přelomu měsíce března – dubna)

 Prázdninový provoz:
MŠ Nepomuk – rekonstrukce školní jídelny
MŠ Dvorec

Prázdninový provoz bude včas oznámen (nejdéle duben 2023).

Klára Řežábková, ředitelka MŠ

Zveřejněno 26.8.2022