Třída SLUNÍČKA

Trida-SlunickaTřída SLUNÍČEK

Třídní vzdělávací plán 

INTEGROVANÝ BLOK:    BABÍ LÉTO

TÉMATA: Já a moji kamarádi

                    (třída, kamarádi, značky, režim dne)

                    Co nám vyprávěly myšky

                    (o konci léta-o poli, zahradě, počasí i odletu ptáčků)

                   Seznámíme děti s novým prostředím naší třídy, kamarády, oběma učitelkami i zaměstnanci. Stanovíme si společně pravidla chování a jednání při hrách, úklidu hraček, řízených aktivitách, odpočinku, také při pobytu venku, hygieně. Budeme pozorovat  změny v přírodě, poznávat podzimní plodiny,seznámíme se s  práci lidí na polích i zahradách,počasím, odletem ptáčků. Naučíme se vítací říkanku, nové básničky, písničky o podzimu a také nové hry. S dětmi budeme  provádět  různé výtvarné a pracovní činnosti.Také se zúčastníme divadelního představení.

INTEGROVANÝ BLOK:   PODZIM

TÉMATA: V lese je krásně 

                 Co nám vyprávěla kmotra liška (lesní zvířátka)

                 Náš táta šel na houby

                 To je zlaté posvícení

                 Počasí je na draka

                  Není drak jako drak (pohádkový, papírový).

                  Seznámíme se s několika listnatými, jehličnatými stromy, keři, jejich plody. Budeme je třídit, počítat, hrát si s nimi. Také si připomeneme lesní zvířata, jejich přípravu na zimu. Nezapomeneme na pohádky. Budeme si povídat o tradici Havelského posvícení a upečeme si hnětýnky. Ty nejpovedenější dáme do soutěže O nejhezčí Nepomuckou hnětýnku. Pestrost podzimní přírody nás povede k poznávání barev. Budeme pouštět draka, dráčky si vyrobíme, seznámíme děti s pohádkou o  drakovi. Zopakujeme si písničky, básničky, seznámíme se s novými k daným tématům. 

INTEGROVANÝ BLOK: ZIMA

Témata: My Tři králové jdeme k vám….

                Sluníčka chtějí být veselá a zdravá

                Padá snížek bělounký- znaky zimy

                Zimní radovánky-hry, zimní sporty

                Zima u zvířátek

                Z pohádky do pohádky

                Medvídek Snížek u Eskymáků

               Sláva, máme karneval (Masopust, pyžamový bál)

               Přiblížíme si dřívější i současné zvyky oslav nového roku a příchodu Tří králů. Budeme si povídat o zdravém životním stylu, jak předcházet nachlazení, úrazům, jak se správně oblékat. Za příznivých sněhových podmínek si budeme užívat zimních radovánek (klouzání, bobování, stavění sněhuláků, koulování..). Seznámíme se s vlastnostmi sněhu, ledu (pokusy), s dalšími znaky zimy. Nezapomeneme ani na zvířátka a ptáčky-připomeneme si jejich charakteristické znaky, život v zimě, péči lidí. Zaposloucháme se do zimních pohádek, budeme je dramatizovat. S medvídkem Snížkem se vydáme do krajů věčného sněhu a ledu. Přiblížíme si tradici slavení masopustu. Poznáme různá řemesla, povolání lidí i výsledky jejich práce

INTEGROVANÝ BLOK:    PROBUĎ SE SLUNÍČKO

Témata: Kytička pro maminku

               Jaro přichází

               Hody, hody doprovody (Velikonoce)

               Klapy klap, přilét čáp

               Dvůr plný zvířátek

              Děti, pozor červená

              Naše Země kulatá je (Den Země)

              Koho probudilo jaro?

              Barevné počasí

              Veselý čarodějnický týden

              S paní zimou se společně s dětmi rozloučíme vynesením Moreny. Budeme se seznamovat s živou i neživou přírodou, změnami souvisejícími s nástupem jara (počasí, přílet ptáků, první rostliny a květiny). Zkusíme si klíčení semínek, rychlení větviček. Popřejeme maminkám k svátku ozdobeným květníčkem s vypěstovanou kytičkou. Jarním klíčem i říkadlem otevřeme les i zahradu. Oslavíme Velikonoce, vyrobíme dekorace, zasejeme obilíčko, ozdobíme kraslice. Naučíme se koledu a zkusíme vyrobit pomlázku. Najdeme čokoládový poklad-vajíčka schovaná zajíčkem. Sluníčko zahřívá již domácí zvířátka a jejich mláďátka, zvířátka na louce, hmyz, první kytičky.Vše budeme pozorovat při vycházkách v okolí MŠ, půjdeme se podívat na kravičky do kravína ve Dvorci. Zahrajeme si na dopravu, seznámíme se s dopravními prostředky, ale hlavně bezpečností dětí na silnici. Nové poznatky také získáme prohlížením encyklopedií, obrázkových knih, čtením z knih, které si budeme zapůjčovat v městské knihovně. Zaměříme se na péči o ŽP (ochrana přírody, třídění odpadu). Co nejvíce  budeme využívat naší novou krásnou zahradu. Prožijeme veselý čarodějnický týden (čarování, vaření lektvarů, slet čarodějnic s disco tanečky…). Naučíme se jarní písně, říkanky a PH.

INTEGROVANÝ BLOK:    TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

Témata: Jak sluníčko cestovalo (ZOO, ve městě, na vesnici, na zámku…) 

               Pojedeme na výlet….

               Co nám vyprávěl vodníček

               Radujeme se z léta

               Poznáváme naše město i jeho okolí

               U žížaly Jůlie – zahrádka, louka

               Ahoj školko-těšíme se na prázdniny

               Sluníčko nás pozve do ZOO, přiblížíme si některá exotická zvířata, budeme je vyrábět, kreslit, modelovat, prohlížet si je v encyklopediích. Také nám vysvětlí rozdíl mezi městem a vesnicí, seznámí nás se strašidelným zámkem. Vodník Šupinka nám bude vyprávět o životě okolo rybníka, také o bezpečnosti při letních vodních radovánkách-půjdeme k rybníku do Kláštera. S žížalou Julií budeme poznávat zahrádku, sad i letní louku. Podnikneme delší vycházky naším městem a jeho okolím.(Daníčky, Dvorec, Klášter). A také pojedeme na výlet- kam? To bude překvapení. Poslední týden  zamáváme třídě a kamarádům, tak ahoj školko a hurá na prázdniny!

Nabídka činností:

-rozhovory v komunitním kruhu k daným tématům

-individ. rozhovory s dětmi

-jazykové rozcvičky

-námětové hry, PH s pohybem, textem, zpěvem, smyslové hry, řešení labyrintů

-stolní hry, hry v hracích koutcích

-DH (získávání nových poznatků, orientace v prostoru, chápání základních matematických      

  pojmů atd.)

-pracovní, výtvarné i grafické činnosti s různým materiálem

-nácvik písní, básní, říkadel s pohybem

-čtení pohádek, příběhů s dětským hrdinou, prohlížení knih, dětských encyklopedií, obrázků   

  k daným tématům

-jednoduché dramatizace pohádek

-grafomotorická cvičení, jednotahovky, omalovánky

-činnosti na rozvoj hrubé motoriky, cvičení na nářadí a s různým náčiním, zdolávání př. 

  terénu, překážkové dráhy

-páce s dětským mikroskopem, jednoduché pokusy

-poznávací a naučné vycházky, péče o ŽP

-volné i řízené činnosti, zábavné hry, soutěže, stopovačky

-procvičování znalostí na pracovních listech

-poslech pohádek, písní, hudby z CD, tančení při hudbě

-třídní rituálek- přejeme oslavenci (svátky, narozeniny)

-společné akce s rodiči, besídky pro rodiče

-exkurze, návštěvy výstav, muzea, výlet

-využití zařízení nové školní zahrady

-účast na školních akcích

Naše říkanka, kterou se spolu vítáme počátkem nového týdne …

Endele, bendele tak i tak,

budeme si spolu hrát –

na honičku, na pohádky,

poběžíme tam a zpátky.             – celá říkanka je doprovázena pohybem

Chytíme se dohromady,            

najdeme si kamarády.

Už to jede, už to jede – stát!

Není kam se hnát.

Endele, bendele tak i tak,

budeme si spolu hrát.

 

A jaké básničky jsme se učili v září …

Šlapu si to do školky                                         Sluníčko se probudilo,

pro kluky i pro holky.                                       na oblohu vyskočilo.

Tam se na mě všichni těší,                              Umylo se v ranní rose,

mám tam i své bačkorky.                                  zamrkalo, protáhlo se     

                                                                                   /usmálo se/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .

 v říjnu …

Brambory, brambory,                                        Vítr fičí, vítr duje,  

to je strava naše.                                                   copak to v něm poletuje?

Někdy jsou jen na loupačku,                            Papírový dráček,

jindy je z nich kaše.                                              má barevný fráček.

 
v listopadu …

Svatý Martin na zimu,

nese bílou peřinu.

Přikryje s ní celou zem,

aby bylo teplo všem.

v  prosinci …

Elce, pelce, do pekelce,                                     Na Vánoce kapr  zpívá,                         

čertík dělá kotrmelce.                                       kapr zpívá v potoce,

Umí taky dřep –                                                   přeje lidem hodně zdraví

1,2,3,4,5.                                                                 a veselé Vánoce.

Skočí vpřed a skočí vzad,

sportování má čert rád.

Nemusí mít žádné čáry,

aby měl veliké svaly.

Naše písničky…

Vlaštovičko, leť, už je na tě čas,                 Maluje sluníčko červené jablíčko,

listí žloutne, poletuje,                                    červené, kulaté – jablíčko je sladké.

po strništi vítr duje,                                        Hop, hop, na jablíčko,

bude brzy mráz.                                                hop, hop, vyskočím.  

                                                                                     Hop,hop,na jablíčko,

                                                                                     hop, hop,vyskočím.

 Běží liška k Táboru,                                          To je zlaté posvícení,

nese pytel zázvoru,                                             to je zlatá neděle,

běž, zajíčku, běž za ní,                                       máme maso a zas maso,

pober jí to koření.                                                k tomu kousek pečeně.

 Ježek za ní pospíchá,

že jí pytel rozpíchá,

liška se mu schovala,

ještě se mu vysmála.

 

Na okna obrázky maluje mráz,                        Bílý vánoční čas

zima nám hlásí, že už je tu zas.                        na saních jede k nám zas,

Trávu  nám do rána ojínila,                               veze nám stromečky                              

barvičku bílou si připravila.                              a milé dárečky,

                                                                                       lásku probouzí v nás.