Třída SLUNÍČKA

Trida-SlunickaTřída SLUNÍČEK

Elektronické informace, fotografie a pozvánky jsou v Novinkách třídy.

Základní informace o třídě

Třídní učitelky: Klára Řežábková, Petra Houšková, Václava Posavádová

Telefon do třídy Sluníček:  731 465 412

Provoz MŠ Nepomuk:  6:00 – 17:00 hodin

Děti omlouvejte v aplikaci Naše MŠ

Ráno od 6:00  do 6:30 hodin a odpoledne od 16:00  do17:00 hodin jsou děti spojené ve třídě Kytiček.

Vyzvedávání dětí v poledne: 12:15 – 12:45 hodin

Vyzvedávání dětí odpoledne: 14:45 – 17:00 hodin

Veškeré informace o naší třídě či akcích MŠ naleznete na nástěnkách na chodbě, v šatně Sluníček a u třídy, na webových stránkách MŠ.

Letošní rok k nám do třídy zavítal skřítek Zvídálek, se kterým zažijeme různá dobrodružství a překvapení, seznámí nás se svými kamarády a společně budeme poznávat svět kolem nás…