Personální obsazení

Personální obsazení

Personální obsazení pro školní rok 2023/2024

Pedagogické obsazení školy

Ředitelka školy: Klára Řežábková

Zástupkyně ředitele : Eva Marešková – MŠ Dvorec

Zástupkyně ředitele: Petra Houšková – MŠ Nepomuk

TŘÍDNÍ UČITELÉ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD:

KYTIČKY:

Mgr. Veronika Bohatá

Bc. Dagmar Šůsová, DiS.

asistent pedagoga: Tereza Plachá

BERUŠKY:

Lucie Wallenfelsová, DiS.

Jana Nejedlá, DiS.

SLUNÍČKA:
Petra Houšková

Václava Posavádová

Klára Řežábková

ŠIKULOVÉ:
Radka Vrátníková

Michaela Zajícová

Helena Švecová – asistent pedagoga

Věra Suchá – asistent pedagoga

STONOŽKY:
Denisa Bílková

Bc. Lucie Keslová, DiS.

Lenka Boříková – asistentka pedagoga

MOTÝLCI DVOREC:
Eva Marešková

Marcela Houlíková

VŠICHNI PEDAGOGOVÉ SPLŇUJÍ KVALIFIKACI PRO PRÁCI S DĚTMI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.

Provozní zaměstnanci:

Stravování zajišťuje školní kuchyně Mateřské školy Nepomuk a odloučeného pracoviště ve Dvorci pod vedením paní Petry Černé.
Hlavní kuchařky: Jiřina Kubíková a Lenka Polívková
Další kuchařky: Dana Lásková a Milena Černohousová.

Úklid zajišťuje:  Václava Nováková,  Jaroslava Špetová, Anna Červenková a Jana Bohatá.

Údržba: Václav Šampalík

Zveřejněno 31. 8. 2023