Třídy

Třídy MŠ Nepomuk a Dvorec + organizace dne

Třídy v MŠ Nepomuk jsou rozděleny podle barev a jsou označeny obrázkem, který je bude symbolizovat:

třída: KYTIČKY (barva – oranžová) – hlavní vchod
třída: BERUŠKY (barva – červená) – hlavní vchod
třída: SLUNÍČKA (barva – žlutá) – hlavní vchod
třída: STONOŽKY (barva – zelená) – boční vchod
třída: ŠIKULOVÉ (barva – modrá) – boční vchod

třída Dvorec: MOTÝLCI DVOREC (barva – fialová)

Pro inspiraci rodičů nabízíme přehled značek, které budou používat děti na označení svých věcí (hlavně nově přicházející děti, ostatní budou mít značku stejnou nebo pokud již přestupují mezi starší děti také novou).

MS-Nepomuk-znacky-deti

!!! Z bezpečnostních důvodů nezveřejňujeme jména dětí, seznamy jsou k nahlédnutí v MŠ !!!

Organizace dne v Mateřské škole Nepomuk

ORGANIZACE DNE MŠ NEPOMUK

  • 6.00 –   8.00 hodin – scházení dětí
  • 8.00 – 10,00 hodin – dopolední činnosti (hra, svačina hygiena, spontánní a řízené činnosti, příprava na pobyt venku
  • 10.00 – 11.45 hodin – pobyt venku, hygiena, oběd
  • 12.15 – 13.00 hodin – příprava na odpočinek (hygiena, převlékaní na odpočinek
  • 13.00 – 14.15 hodin – odpočinek
  • 14.15 – 17,00 hodinsvačina, odpolední činnosti, rozchod dětí

Kde děti budete předávat a odpoledne vyzvedávat

Ráno se děti ze všech tříd scházejí od 6.00 – 6.30 hodin ve třídě Kytiček.

Třída Kytiček, Berušek a Sluníček

  • Od 6,00 – 7,30 hodin se scházejí ve třídě Kytiček děti z Berušek a Sluníček.
  • Odpoledne si děti od 15,30 hodin vyzvednete ve třídě Kytiček.

Třída Šikulů a Stonožek

  • Od 6,30 hodin – 7,00 hodin se scházejí děti ve třídě Šikulů i děti ze Stonožek.
  • Odpoledne jsou děti ze Stonožek od 15,30 – 16.00 hodin ve třídě Šikulů.

Odpoledne od 16.00 – 17.00 hodin jsou všechny děti ve třídě Kytiček.

ORGANIZACE DNE MŠ DVOREC

Organizace v MŠ Dvorec je stejná, bez dalšího organizačního zatížení.